Оптимизация на бизнеса, разходите, времето и присъствието в Интернет Интернет системи
за бизнеса

Календар за медии

Интернет базирана информационна система за организация дейността на репортерите в медия. Цел на системата: да даде лесен и бърз достъп за добавяне на събития, определяне на репортера и който ще отрази събитието.

Списък от характеристики

Въвеждане на събития с необходимите първоначални данни. Системата поддържа различни редакции и неограничен брой репортери към тях. Събитията се описват с начален час и евентуална продължителност, плюс време за придвижване. Визуализация на събитията под формата на месечен календар с цел добър поглед за натовареността на дните.

За повече информация Репортери

Запитване »

Всички проекти »