Оптимизация на бизнеса, разходите, времето и присъствието в Интернет Интернет системи
за бизнеса

Разработка на Интернет и Интранет системи за бизнеса

Технологичното развитие, силната конкуренция и високата цена на труда все повече налагат използването на Интернет базирани системи за бизнеса. Тяхното основно предимство е лесния достъп по всяко време и всяко място и ниската цена за поддръжка. Всичко това води до значителни финансови икономии.

Кога ви е необходима Интернет базирана информационна система?

Интернет бизнес системите са със широк спектър на дейност. От проста резервационна система, през пълнофункционална CRM (Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти) до ERP (Системи за единно планиране на ресурсите на предприятието) системи. Ако Вашия бизнес е разпределен в много офиси или дори по домовете на служителите Ви, със сигурност ще ви е необходимо средство за организацията им. Ако работите с множество събития или цифрови обекти (аудио, видео или текстове) със сигурност ще ви е необходима система, която да съкращава времето за обработка.

При разработката на подобна система основното нещо от което се тръгва е цената за разработка и поддръжка и средствата, които ще спести при използването и.

От изключително значение е първоначалното задание, което определя целта, основните характеристики и изисквания към системата.

Първоначалното задание освен, че ще даде представа какво ще очаквате като резултат дава възможност и за оценка на стойността и времето на изпълнението на системата.

Тази цена, както и срока ще определят окончателно до колко е рентабилно и целесъобразно създаването и внедряването на системата.

Запитване »

Всички проекти »