Оптимизация на бизнеса, разходите, времето и присъствието в Интернет Интернет системи
за бизнеса

Система за сравнителен анализ между производствени линии

Създадена за да спомогне за правилния избор между различни призводствени линии, които са дългосрочна инвестиция

Описание на системата

В системата се въвеждат поточните линии, с техните отделни елементи. За всеки елемент се дефинират разходите за неговата работа - ток, вода, пара, персонал, загуби от обема на продукцията, количество изработено на час. За всеки тип ресурс се въвежда цена, което определя себестойността на единица продукция, както и времето необходимо за производството и. Въвеждат се цени на входната суровина и изходния продукт, което дава възможност за определяне на рентабилността и ефективността.

Запитване »

Всички проекти »